ورزش های المپیکی حاضر در المپیک ۲۰۲۰ توکیو را بهتر بشناسید

  • انتشار: ۱۱ حوت ۱۳۹۸
  • سرویس: اطلس پلاس
  • شناسه مطلب: 79479

در تاریخ رقابت های المپیک همواره ورزش هایی بوده است که از لیست ورزش های المپیکی حذف و یا به آن اضافه شده است. در این مقاله از اطلس پلاس همراه شما هستیم با لیست ورزش های ثبت شده در المپیک ۲۰۲۰.

ورزش های المپیکی

لیست ورزش های المپیکی

ورزش‌های آبی در ۴۹ ماده که عبارتند از:

شیرجه

شامل شیرجه ۳ متر زنان و مردان، ۱۰ متر زنان و مردان، ۳ متر نمایشی زنان و مردان، ۱۰ متر نمایشی زنان و مردان

شنای ماراتن

شامل شنای ۱۰ کیلومتر ماراتن زنان و مردان

شنا

شامل ۵۰ متر آزاد زنان و مردان، ۱۰۰ متر آزاد زنان و مردان، ۲۰۰ متر آزاد زنان و مردان، ۴۰۰ متر آزاد زنان و مردان، ۸۰۰ متر آزاد زنان و مردان، ۱۵۰۰ متر آزاد زنان و مردان، ۱۰۰ متر کرال پشت زنان و مردان، ۲۰۰ متر کرال پشت زنان و مردان، ۱۰۰ متر قورباغه زنان و مردان، ۲۰۰ متر قورباغه زنان و مردان، ۱۰۰ متر پروانه زنان و مردان، ۲۰۰ متر پروانه زنان و مردان، ۲۰۰ متر مختلط زنان و مردان، ۴۰۰ متر مختلط زنان و مردان، ۴ در ۱۰۰ متر آزاد زنان و مردان، ۴ در ۲۰۰ متر آزاد زنان و مردان، ۴ در ۱۰۰ متر مختلط، ۴ در ۱۰۰ متر میکس، شنای نمایشی

واترپلو

از دیگر ورزش های المپیکی ثبت شده می توان به واترپلو در رشته های زیر اشاره کرد: ۱۲ تیم مردان، ۱۰ تیم زنان

تیراندازی با کمان

شامل کامپوند انفرادی زنان و مردان، کامپوند تیمی زنان و مردان و میکس تیمی

دوومیدانی

دو و میدانی یکی از ورزش های المپیکی است که در ۴۸ ماده به شرح زیر در المپیک ثبت شده است: ۱۰۰، ۲۰۰، ۴۰۰، ۸۰۰، ۱۵۰۰، ۵ هزار و ۱۰ هزار متر مدان و زنان، ۱۱۰ متر با مانع مردان، ۱۰۰ متر با مانع زنان، ۴۰۰ متر با مانع زنان و مردان، ۳ هزار متر پرش با مانع زنان و مردان، ۴ در ۱۰۰ متر امدادی زنان و مردان، ۴ در ۴۰۰ متر امدادی زنان و مردان، پرش ارتفاع زنان و مردان، پرش با نیزه زنان و مردان، پرش طول زنان و مردان، پرش سه گام زنان و مردان، پرتاب وزنه زنان و مردان، پرتاب دیسک زنان و مردان، پرتاب چکش زنان و مردان، پرتاب نیزه زنان و مردان، دهگانه، هفت‌گانه، پیاده‌روی ۲۰ کیلومتر زنان و مردان، ماراتن زنان و مردان، پیاده‌روه ۵۰ کیلومتر مردان، ۴ در ۴۰۰ متر میکس

بدمینتون

بدمینتون در ۵ ماده انفرادی، دویل، میکس یکی دیگر از ورزش های المپیکی می باشد.

بسکتبال

این ورزش نیز در ۵ ماده ۳ در ۳ با حضور ۸ تیم در بخش زنان و مردان و بسکتبال: ۱۲ تیم زنان و مردان، از ورزش های ثبت شده در المپیک می باشد.

بوکس

بوکس در ۱۳ وزن یکی از ورزش های المپیکی به شمار می رود: ۵۱ کیلو، ۵۷ کیلو، ۶۰ کیلو، ۶۹ کیلو، ۷۵ کیلوی زنان و ۸ وزن در بخش مردان

کانوئینگ

شامل: اسلالوم، کایاک تک نفره زنان و مردان، کانوی تک نفره زنان و مردان، اسپرینت، کایاک تک نفره ۲۰۰ متر زنان و مردان، کایاک تک نفره هزار متر مردان، کایاک تک نفره ۵۰۰ متر زنان، کایاک دو نفره هزار متر مردان، کایاک دو نفره ۵۰۰ متر زنان، کایاک ۴ نفره ۵۰۰ متر زنان و مردان، کانوی تک نفره هزار متر مردان، کانوی تک نفره ۲۰۰ متر زنان، کانوی دو نفره هزار متر مردان، کانوی دو نفره ۵۰۰ متر زنان

دوچرخه‌سواری

شامل دوچره سواری آزاد BMX زنان و مردان، سرعت BMX زنان و مردان، کوهستان زنان و مردان، جاده زنان و مردان، انفرادی تایم تریل زنان و مردان، تیمی اسپرینت زنان و مردان، اسپرینت زنان و مردان، کایرین زنان و مردان، تیمی تعقیبی زنان و مردان، اومنیوم زنان و مردان، استقامت زنان و مردان از دیگر ورزش های المپیکی می باشد.

سوارکاری

تیمی و انفرادی درساژ و پرش

شمشیربازی

در رشته های انفرادی فلوره زنان و مردان ، انفرادی اپه زنان و مردان، سابر زنان و مردان، تیمی سابر زنان و مردان، تیمی فلوره زنان و مردان، تیمی اپه زنان و مردان

فوتبال

این ورزش در ۱۶ تیم مردان و ۱۲ تیم زنان از دیگر ورزش های المپیکی می باشد

گلف

انفرادی زنان و مردان

ژیمناستیک

در رشته های تیمی زنان و مردان، انفرادی زنان و مردان، حرکات زمینی زنان و مردان، ریتمیک انفرادی و تیمی زنان، ترامپلین انفرادی زنان و مردان

هندبال

۱۲ تیم مردان و زنان

هاکی

۱۲ تیم مردان و زنان

جودو

ورزش جودو در وزنهای زیر یکی دیگر از ورزش های المپیکی ثبت شده در المپیک ۲۰۲۰ می باشد: ۶۰-، ۶۶-، ۷۳-، ۸۱-، ۹۰-، ۱۰۰- و ۱۰۰+ کیلوگرم مردان، ۴۸-، ۵۲-، ۵۷-، ۶۳-، ۷۰-، ۷۸- و ۷۸+ کیلوگرم زنان، میکس تیمی، ۵ گانه مدرن، انفرادی زنان و مردان

روئینگ

تک پارو زنان و مردان، جفت پارو زنان و مردان، دو نفره تک پارو زنان و مردان، ۴ نفره زنان و مردان، ۸ نفره زنان و مردان، سبک وزن دو نفره زنان و مردان

راگبی

۱۲ تیم زنان و مردان، بادبانی ۱۰ ماده از دیگر ورزش های المپیکی می باشد.

تیراندازی

۵۰ متر سه وضعیت زنان و مردان، تفنگ بادی ۱۰ متر زنان و مردان، ۲۵ متر تپانچه مردان و زنان، تپانچه ۱۰ متر بادی زنان و مردان، تراپ زنان و مردان، اسکیت زنان و مردان، میکس تفنگ بادی ۱۰ متر، میکس تپانچه بادی ۱۰ متر، میکس تراپ

تنیس روی میز

انفرادی زنان و مردان، تیمی زنان و مردان، میکس دوبل

تکواندو

۵۸-، ۶۸-، ۸۰-، ۸۰+ کیلوگرم مردان و ۴۹-، ۵۷-، ۶۷- و ۶۷+ کیلوگرم زنان

ورزش های المپیکی به آنچه تا کنون ذکر شد خلاصه نمی شود بلکه ورزش های زیر هم جزو رشته های ورزشی ثبت شده در المپیک می باشد:

تنیس

انفرادی زنان و مردان؛ دوبل زنان و مردان، میکس دوبل

۳ گانه

انفرادی زنان و مردان و میکس تیمی

والیبال

والیبال ساحلی ۲۴ تیم زنان و مردان، والیبال سالنی ۱۲ تیم زنان و مردان نییز جزو ورزش های المپیکی می باشند

وزنه‌برداری

۴۸، ۵۳، ۵۸، ۶۳، ۶۹، ۷۵، ۷۵+ کیلوگرم زنان و ۷ ماده نیز در بخش مردان برگزار می‌شود.

کشتی

در بخش آزاد در وزن های ۵۷، ۶۵، ۷۴، ۸۶، ۹۷، ۱۲۵ کیلوگرم مردان و ۴۸، ۵۳، ۵۸، ۶۳، ۶۹، ۷۵ کیلوگرم زنان

در بخش فرنگی در وزن های ۵۹، ۶۶، ۷۵، ۸۵، ۹۸، ۱۳۰ کیلوگرم مردان

۵ رشته زیر نیز به ورزش های المپیکی ۲۰۲۰ اضافه شده است:

بیس‌بال – سافتبال

کاراته

کاتای زنان و مردان، کومیته: ۳ وزن که اعلام خواهد شد.

اسکیت بردینگ

پارک زنان و مردان و اسپرینت زنان و مردان

ورزشهای کوهنوردی

موج‌سواری