اخبار مهم

معاون سیاسی طالبان دانش دینی و عصری را نیاز جامعه خواند

با آن‌که طالبان پس از حاکمیت بر افغانستان دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها را به روی دختران و زنان بسته‌اند، مولوی عبدالکبیر؛ معاون سیاسی رییس‌الوزرای این گروه در هفته نمایشگاه کتاب در زندان پلچرخی کابل، فراگیری دانش دینی و عصری را ضرورت جامعه خواند.