دیدبان حقوق بشر: پاکستان مهاجران افغانستان را مجبور به بازگشت و دارایی آنان را ضبط کرده‌ است

دیدبان حقوق بشر گفته است که مقام‌های پاکستانی مرتکب تخلفات گسترده علیه شهروندان افغانستان شده تا آنان را مجبور به بازگشت به کشورشان کنند. به‌گفته‌ی این نهاد، پولیس پاکستان اموال و احشام مهاجران را ضبط و خانه‌های آنان را تخریب کرده است.

اخبار مهم

دیدبان حقوق بشر: پاکستان مهاجران افغانستان را مجبور به بازگشت و دارایی آنان را ضبط کرده‌ است

دیدبان حقوق بشر گفته است که مقام‌های پاکستانی مرتکب تخلفات گسترده علیه شهروندان افغانستان شده تا آنان را مجبور به بازگشت به کشورشان کنند. به‌گفته‌ی این نهاد، پولیس پاکستان اموال و احشام مهاجران را ضبط و خانه‌های آنان را تخریب کرده است.