کلیدواژه: مشاهیر جهان

عینکی های مشهور جهان

عینکی های مشهور جهان

نکته جالب این است که سلیقه شماری از عینکی ها در انتخاب نوع خاصی از عینک موجب شد تا بیشتر دیده شوند و حتی با همان عینک در اذهان مردم باقی بمانند.

امان الله خان

امان الله خان

شاه امان الله خان معروف به امان الله خان غازی از طایفه پشتون ها بارکزایی و سومین پسر حبیب الله خان پادشاه افغانستان بود.

داکتر نجیب

داکتر نجیب

دکتر نجیب با این تصور که طالبان لشکر ظاهرشاه هستند در کابل ماند و انتظار پذیرایی توسط طالبان را کشید، انتظاری که سرانجام به مرگ وی منجر شد

مریلین مونرو کیست؟

مریلین مونرو کیست | زندگینامه مریلین مونرو | مونرو خواننده، مانکن و بازیگر مشهور آمریکایی بود با مصرف داروهای خواب آور و آرام بخش خودکشی کرد.