کلیدواژه: مشاهیر جهان

مائو تسه تونگ کیست؟

مائو تسه تونگ کیست | مائو تسه تونگ یکی از رهبران مشهور و تاثیرگذار چین در قرن بیستم بود که موجب تحولات بسیاری شد | زندگینامه