اخبار مهم

متقی: ادعای حضور القاعده در افغانستان را ثابت کنید

امیرخان متقی؛ سرپرست وزارت خارجه طالبان از نشر گزارش‌های «نادرست» درباره حکومت این گروه از سوی کشورهای غربی انتقاد کرد. او همچنین تاکید کرد کسانی که ادعای حضور القاعده در افغانستان را مطرح می‌کنند باید آن را ثابت کنند.