سرویس دین و اندیشه

شب لیله الرغائب؛ اعمال و فضیلت ها

لیله الرغائب از شب های بافضیلت و پراهمیت در تقویم اسلامی و شیعی است؛ مردم عامه، این شب را «شب آرزوها» می نامند اما در لسان علما و عرفا، از آن به «شب رغبت ها و گرایش ها» تعبیر می شود.

نگاهی به اعمال و فضایل ماه رجب

ماه رجب ماه پر خیر و برکتی است که با انجام چند عمل مجوز ورود به بهشت برای کسی که خودسازی کرده باشد صادر و درهای رحمت و بخشش الهی به روی هر کسی باز می‌شود؛ ماهی که مناسبت‌های برجسته ای مانند لیله الرغائب، میلاد امیرالمؤمنین(ع) و شکافته شدن کعبه و مبعث رسول خاتم(ص) در آن است و اعمال ویژه ای مانند اعتکاف و ادعیه خاصی برای استفاده از فرصت های این ماه وارد شده است.

برائت از ظالمان

مخالفان پیامبر گرامی اسلام، بیش از آنکه با آموزه های توحیدی پیامبر مسأله داشته باشند، با ظلم ستیزی او مخالف بودند.