سرویس دین و اندیشه

شخصیت و قیام امام حسین (ع) از نظر دانشمندان اهل‌سنّت

احمد ابن حنبل، یکی از امامان چهارگانه اهل‌سنّت در مسند خود به نقل از راویان متعدد می‌نویسد: «پیامبر، حسن و حسین را به سینه خود می‌چسباند و ‌‏فرمود: «خدایا! من این دو را دوست دارم، تو نیز آن‌ها را دوست‏ بدار.»

درس نهم| با شهامت و صبور باشیم!

درس نهم امام حسین (ع) به ما این است که مبارزه برای اصلاح جامعه گرفتاری، دشواری و سختی‌های زیادی دارد. شهامت و بردباری را نباید از دست و در مواقعی چنین دشوار و کمرشکن تنها به خدای متعال باید تکیه کرد که او شهامت دهنده و صبر بخش است.

درس هشتم| پاسداری از ارزش‌های اسلامی

درس هشتمی که از قیام امام حسین (ع) می‌آموزیم این است که ارزش اسلام بالاتر از جان ماست؛ هرگاه خطری اسلام و ارزش‌های آن را تهدید کند، باید از آن محافظت کرد؛ حتّی اگر به قیمت دادن جان باشد.

درس هفتم| اهل گفت‌وگو باشیم!

پس یکی از درس‌های مهم قیام امام حسین (ع) برای همه آزادگان و خردمندان عالم حل اختلافات از طریق گفت‌وگو و منطق است. این روش، در مقابل به کاربردن زور و خشونت می‌باشد. زور، خشونت و قلدری در منطق انسانی جایی ندارد.

درس پنجم| آزادگی

یکی از درس‌های قیام امام حسین (ع) آزادگی و سربلندی است. ارزش آزادگی حتّی بیش از خود زندگی می‌باشد. انسان آزاده، آزادگی خود را به هیچ چیز این دنیا معاوضه نمی‌کند.

درس چهارم| از مرگ استقبال کنیم!

درس چهارم قیام امام حسین (ع) برای ما این است که در برابر دشمنان دین و ارزش‌های انسانی از مرگ نهراسیم. جان را بدهیم و جانان را به دست آوریم. مرگ، از زندگی‌ای در تحت ستم و با ذلّت و خواری بهتر است. در انتخاب مرگ نباید ترسید و نباید درنگ کرد. چنین مرگ‌هایی، زندگی دایمی در پی دارد.

عاشورا تجربه‌ی تلخِ روایت آنتیگونیسم

پرسش کانونی فلسفه‌ی سیاسی این است که چه کسی، چرا و چگونه باید حکومت کند؟ در جامعه‌ای که دو قطبِ حاکمان و نخبگان رویاروی هم ایستاده و درگیر پیکار سیاسی نهان هستند، هریک از این پرسشها اگر پاسخِ درست و موجهی نیابند، خودبه‌خود زمینه‌ی مبارزه‌ی آشکار، نافرمانی و گاهی مبارزه‌ی مسلحانه‌‌ی نخبگان با حاکمان فراهم می‌شود.