سرویس دین و اندیشه

درس هفتم| اهل گفت‌وگو باشیم!

پس یکی از درس‌های مهم قیام امام حسین (ع) برای همه آزادگان و خردمندان عالم حل اختلافات از طریق گفت‌وگو و منطق است. این روش، در مقابل به کاربردن زور و خشونت می‌باشد. زور، خشونت و قلدری در منطق انسانی جایی ندارد.

درس پنجم| آزادگی

یکی از درس‌های قیام امام حسین (ع) آزادگی و سربلندی است. ارزش آزادگی حتّی بیش از خود زندگی می‌باشد. انسان آزاده، آزادگی خود را به هیچ چیز این دنیا معاوضه نمی‌کند.

درس چهارم| از مرگ استقبال کنیم!

درس چهارم قیام امام حسین (ع) برای ما این است که در برابر دشمنان دین و ارزش‌های انسانی از مرگ نهراسیم. جان را بدهیم و جانان را به دست آوریم. مرگ، از زندگی‌ای در تحت ستم و با ذلّت و خواری بهتر است. در انتخاب مرگ نباید ترسید و نباید درنگ کرد. چنین مرگ‌هایی، زندگی دایمی در پی دارد.

عاشورا تجربه‌ی تلخِ روایت آنتیگونیسم

پرسش کانونی فلسفه‌ی سیاسی این است که چه کسی، چرا و چگونه باید حکومت کند؟ در جامعه‌ای که دو قطبِ حاکمان و نخبگان رویاروی هم ایستاده و درگیر پیکار سیاسی نهان هستند، هریک از این پرسشها اگر پاسخِ درست و موجهی نیابند، خودبه‌خود زمینه‌ی مبارزه‌ی آشکار، نافرمانی و گاهی مبارزه‌ی مسلحانه‌‌ی نخبگان با حاکمان فراهم می‌شود.

درس دوّم| عزیز باشیم!

امام حسین(ع) به ما ‌آموخت که در برابر غیرخدا عزیز و سربلند باشیم و تنها در پیشگاه خدا متواضع باشیم؛ چنان‌که می‌فرمایند: «فانّی لا اری الموت الاّ سعاده ولا الحیاه مع الظالمین الاّ برما.» (من در چنین محیط ذلّت‌باری، مرگ را جز سعادت و زندگی با این ستمگران را جز رنج و نکبت نمی‌دانم.)

درس نخست| عمل به تکلیف الهی

بازهم محرّم از راه رسید؛ ماه عشق و فداکاری، ماه عزّت و غیرت و ماه توکّل و اعتماد به خدا. این ماه، سال یک‌بار از زندگی ما عبور می‌کند تا از او بیاموزیم و اندیشه‌ها و رفتارمان را در ترازوی او بگذاریم که چقدر وزن دارند. محرّم، خود را به ما نشان می‌دهد تا برخی از ارزش‌های انسانی در زیر گردوغبار زندگی روزمره و گرفتاری‌های زمانه کم‌رنگ و فراموش نشوند.

غدیر

غدیر؛ جشن ولایت

غدیر، عصاره و نتیجه آفرینش و خلاصه مکتب وحی است. غدیر، تنها واقعه ای تاریخی نیست؛ بلکه اساس دین و ثمره نبوت است. غدیر، مجموعه وقایعی سرنوشت ساز و خطبه آن، قانون نامه زیربناییِ اسلام است که چکیده آن، جمله «مَنْ کُنْتُ مَوْلاه فهذا عَلیٌ مَوْلاه» می باشد.