سرویس دین و اندیشه

متحیرم چه نامم شه ملک لافتی را

آگاهان تاریخ علی‌ابن ابیطالب را داناترین، پارساترین، شجاع‌ترین و وفادارترین فرد به ارزش‌های اسلام در میان صحابیان پیامبر توصیف کرده‌اند. این مرد به‌راستی تاریخ را شگفت‌زده کرده است؛ آن‌گاه که عسرت زمانه در آوان کودکی سرنوشت او را به زندگی پسرعم‌اش پیوند داد تقدیر، برای هردو روزگاران پرفرازوفرودی را رقم زده بود، با این تفاوت که سهم علی از تلخی‌های زندگی به مراتب بیشتر بود.

علی و نظارت بر بازار کوفه

این جا کوفه است؛ شهر نوتاسیس و با قبایل مختلف و افکار متفاوت… بازار نسبتا شلوغی دارد و مردم به کسب و کار و تجارت مشغول اند. اما در این میان مردی را می بینی که لباس نه چندان درست بر تن دارد و با تازیانه ای بر دست و مردم را به تقوای الهی می خواند و به انصاف در خرید و فروش امر می نماید «اوفوا الکیل و لاتنقحوا اللحم…».

“رمضان” تمرین خودسازی و پرورش است

“روزه” در زندگی بشر تاریخ دیرینه دارد و اختصاص به دین “اسلام” ندارد. در واقعیت بشر برای بازپروری و خودسازی خویش به معرفت ها و روش های توسل جسته است که در چارچوب آیین های دینی و مذهبی و یا روش انفرادی سازمان یافته است.

جنگ با تاویل

گرچه قضاوت زود است هنوز اما در زمان حال و از یک جایی از تاریخ به بعد، ستمگران و جباران برای حفظ قدرت شان از هر وسیله ای استفاده کردند می کنند یکی از این ابزارها استخدام افرادی بنام روشنفکر و عالم دین هست و اینان با تاویل و تفسیر نادرست از گزاره ها و مفاهیم دینی در خدمت استبداد و دربار ظلم در میایند.

تا شقایق هست، زندگی باید کرد!

اعتقاد به مهدی موعود مخصوص شیعیان و حتّی مسلمانان نیست؛ بلکه ادیان ابراهیمی به ظهور منجی و مصلح جهانی و گسترش دهنده عدالت اجتماعی باور دارند. مسلمانان؛ پیرو هر مذهبی که باشند، براساس احادیثی رسیده از پیامبر اسلام (ص) آمدن منجی موعود و عدالت‌گستر جهانی را انتظار می‌کشند.

تلطیف سیاست؛ نگاهی به نقش مصلحانه آیت الله سیستانی در عراق و دیدار پاپ از نجف

دیدار پاپ‌‌ فرانسیس با آیت‌الله ‌العظمی سیستانی رخدادی بزرگ در سال جاری بود. در هنگامه‌ای که خاورمیانه دچار درگیری‌های فرقه‌ای – قومی و بی‌ثباتی مزمن است، این دیدار حتی در اندازه نمادین برای منطقه، جامعه زخمی عراق و گفت‌وگوی بین‌الادیان راهگشا بود.

کمی هم معنویت

ثبات و استقرار در راه عبودیت و کسب معنویت، تنها راهی به رهایی از رنج دنیا و غم و درد دنیاست و در سرای باقی نیز دارای اجر و ثواب خواهد بود.

جا به جایی معادلات جنگ و صلح در میان مسلمانان

جنگ و نزاع و درگیری ها مسلحانه ذاتا فاجعه آور و دارای هزینه های سنگین جانی و مالی است مگر جنگ های که برای دفاع از جان و ارزشهای انسانی باشد. اما صلح، ذاتا کاری ارزشمند و پرثمر است مگر صلحی که در آن حقوق و مصالح طرفینی رعایت نشود و مصالحه بر مبنای زور یک جانب صورت گرفته باشد.