سرویس دین و اندیشه

شریعت بدون معیشت، افیون است

یکی از آفت های دین ورزی و شریعت گرایی، بیهوده دانستن دنیا، ستیزگی با زندگی و چشم پوشی از واقعیت های زندگی و نیازمندی بشر برای زیستن است.

قندهار و روحانیت شیعی

پس از درگذشت آیت‌الله محسنی، بیش‌ازپیش توجهات به جامعه روحانیت شیعی قندهار جلب شد و لزوماً این سؤال به وجود آمد که چگونه از اجتماع نیمه بسته قندهار، روحانیانی مثل آیت‌الله محسنی برخاستند؟ البته این سؤال زمانی محلی از اعراب دارد که روحانیت شیعی قندهار را پدیده نوظهور در این سرزمین بدانیم درحالی‌که قندهار از قرن دوم هجری مأمن روحانیت شیعی بوده است.

پیامبر رحمت و اخلاق یا پیامبر قدرت و خشونت!

تولد حضرت محمد (ص)، یکی از شگرف‌ترین رویدادهای تاریخ بشر است. تولد او نه تنها در خانواده کوچک عبدالله و قبیله قریش و طایفه بنی هاشم، بلکه درگستره جهان بشری (بنابرشواهد تاریخی) یک رخداد استثنایی و ویژه محسوب می‌شود.

طالبان

از ابوحنیفه تا حنفیان

هرچند طالبان و تمام اهل سنت افغانستان حنفی هستند اما در نظر و عمل از مبانی امام ابوحنیفه فاصله گرفته‌اند.

پیامبر اسلام از دشمنانش نیز می‌گذشت

از اصول شخصیت پیامبر اسلام مدارا وتساهل با مردم بود؛ به گونه‌ای که با این صفت توانست در مردم تحوّل بزرگ روحی و روانی ایجاد کند و تمدّن اسلامی را بنیاد بگذارد.

ستارگان پنهان در پشت غبارهای انحراف

براساس تقویم هجری قمری، ۲۸ و ۳۰ صفر برابر است با رحلت پیامبر اسلام(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع). آنچه این ستارگان جامعه بشری برجای گذاشتند و برای آن کوشیدند، نشان دادن مسیر بارورشدن درخت معرفت در پرتو خرد و دانش، به کمال رساندن اخلاق بشری و هموارساختن طریق هدایت و سعادت جامعه بشری بود.