کلیدواژه: جهان

آشنایی با انواع ویزا

انواع ویزاها

سند رسمی که توسط سفارت خانه های کشورهای خارجی مقیم کشور شما، و… صادر می شود، در حقیقت مجوز ورود شما به این کشورها می باشد.

اولین شرکت هواپیمایی جهان

اولین شرکت هواپیمایی جهان

در ژوئن سال ۱۹۸۹ شرکت کی ال ام اولین بوئینگ ۷۴۷-۴۰۰ خود را در کمال قدرت به نمایش گذاشت. همراه ما باشید با معرفی اولین شرکت هواپیمایی در جهان

روز جهانی پول یورو

به بهانه روز جهانی پول یورو

از سال ۲۰۰۲ واحد پولی یورو به کل قانونی و رسمی در اختیار همه مردم قرار گرفت تا در معاملات روزمره شان هم مورد استفاده قرار گیرد

روز جهانی مهاجرت

روز جهانی مهاجرت؛ روز مهاجران

مهاجرت در معنای مدرن به حرکت افراد از یک کشور به کشور دیگر، که در آنجا شهروند نیستند، گفته می‌شود. همراه ما باشید با مطلبی در خصوص مهاجرت…