فاطمه الگوی اعتراض به حاکم

  • انتشار: ۶ جدی ۱۴۰۱
  • سرویس: تیتر 2دیدگاه
  • شناسه مطلب: 135102

از مجموعه شواهد تاریخی و روایات فهمیده میشود که حضرت فاطمه به حکومتی که در سقیفه پایه ریزی شده بود، اعتراض داشته است و در برابر آن مقاومت میکند. البته مساله فدک نیز به عنوان حق شخصی ایشان مطرح بوده است. اما اعتراض و مخالفتش با خشونت تمام سرکوب میشود و در نتیجه منجر به حذف فیزیکی اش میگردد. این یک رخداد تاریخی است و در سرنوشت جامعه اسلامی نیز تاثیرگذار بوده است. این مساله نه قابل انکار است و نه از خاطره تاریخی امت حذف شدنی است. به نظر من آنچه در این حرکت ایشان ارزش حیاتی و تعیین کننده دارد، به ویژه برای زنان مسلمان ره آموز است، نفس اعتراض شان است؛ تصورش را بکنید که در جامعه مرد سالار عرب آن روزگار زنی در برابر تصمیم گیری های مردان ایستادگی کند و رفتار آنان را به پرسش گیرد، برای شان خطبه بخواند، آنان را به راه حق، درستی و عدالت دعوت کند! این اعتراض باشکوه و در نوع خود بی مانند است.

جایگاه فاطمه به عنوان دختر پیامبر و شخصیتی که به شدت مورد احترام و اعتماد پدرش بوده است، بر اهمیت موضوع می افزاید و آشکار می سازد که زنان نیز چون مردان میتوانند در باب امر جمعی و سیاست نظر دهند و مشارکت نمایند، با تصامیم حکومت مخالفت ورزند و حتی نحوه انتخاب حاکم را به پرسش گیرند. اگر اعتراض آن روز فاطمه در میان امت جدی گرفته میشد، مطمئنا زن مسلمان امروز درپیشگاه فقها و مردان مسلمان جایگاه بهتر و شایسته تری داشت اما سنت فاطمی در نطفه خفه شد و موقعیت زن به عنوان یک موجود پست نسبت به مرد و شلاق خور در فرهنگ و جامعه اسلامی نهادینه شد. این رگه های اعتراضی، هرچند ضعیف، را باید زنده کرد و ارج گذاشت. البته توهین و تحقیر دیگران امر قبیح و بدور از روح آزادگی و حق طلبی است.

سید آصف احسانی

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟