کلیدواژه: طالبان

پایان ماه عسل طالبان و پاکستان؛ کابل و اسلام آباد پس از یک سال با چه چالش‌هایی روبه رو شده اند؟

وقتی طالبان قدرت را در کابل به‌دست گرفت، بسیاری از رابطه بسیار نزدیک طالبان با اسلام‌آباد سخن گفتند. ۱۵ماه پس از جلوس طالبان در ارگ ریاست‌جمهوری افغانستان، نشانه‌های روشنی از ایجاد فاصله میان رهبران طالبان و اسلام‌آباد به چشم می‌خورد.

آمریکا طالبان

آمریکا و ادعای تشکیل حکومت فراگیر در کابل

امریکایی ها در ماه ها و به خصوص هفته های اخیر تلاش و تماس دیپلوماتیک خود را با کشورهای منطقه و چهره ها و گروه های مختلف سیاسی افغانستان بیشتر کرده اند و در نظر دارند تا درماه های نخست سال آینده ی ۲۰۲۳ میلادی طرح تشکیل حکومت فراگیر را عملی بسازند.

پناه استراتژیک طالبان به «شیطان»!

و کینه‌توزی امریکا اجازه نمی‌دهد تا به قاتلان خود مشروعیت دهد، مگر اینکه، به ابزار دست‌آموز تبدیل شود و زمانی که تاریخ مصرف آن‌ها تمام شود، قربانی شوند و این تجربه را در کشورهای مختلف شاهد بوده‌ایم.