کلیدواژه: ترکیه

چرا تُرک‌ها دست حقانی را بوسیدند؟!

ترکیه یکی از مجریان پروژه داعش خراسان در افغانستان است. شواهدی بسیاری وجود دارد که این کشور تلاش دارد در مناطق ازبیک‌نشین افغانستان، داعش را تقویت کند و شبکه حقانی نیز متهم به همکاری با داعش است.

اردوغان یونان را هم تهدید کرد

رئیس‌جمهور ترکیه هشدار داد اگر یونان به تحریک در دریای اژه ادامه دهد، آنکارا پاسخ خواهد داد. صبر ترکیه رو به پایان است.