گزارشِ چگونگی تطبیق پیمان امنیتی با امریکا در مجلس زیر خاک شد

  • انتشار: ۳ اسد ۱۳۹۶
  • سرویس: سیاست
  • شناسه مطلب: 27103

گزارشی که قرار بود، از سوی کمیسیون روابط بین الملل مجلس در مورد چگونگی تطبیق پیمان امنیتی افغانستان با امریکا در تالار عمومی ارایه شود، به باد فراموشی سپرده شد و تا آخرین روز کاری مجلس هم ارایه نشد.
مجلس نمایندگان در حالی به تعطیلی تابستانی رفت، که گزارش مذکور سال قبل به بهانه ‌های مختلف دوبار از آجندای مجلس نمایندگان بیرون کشیده شد.

این اقدام پاسخ منفی به داد و فریاد وکلایی بود، که معتقد اند داعش و نا امنی روز افزون در کشور ناشی از امضای پیمان امنیتی با امریکا است و باید این پیمان لغو شود.

شهزاده شاهد، عضو مجلس نمایندگان می ‌گوید: که شورای ملی با مسایل مهم این چنینی نمی‌ تواند مستقلانه تصمیم گیرد و آن را شامل آجندا/برنامه کاری مجلس بسازد.

آقای شاهد گفت: “در شورای ملی مداخلات بسیار است، موضوعی مثل پیمان امنیتی با امریکا که بحث در مورد آن یک جنجال تازه ایجاد می ‌کند، فکر نمی ‌کنم حلقات داخل شورای ملی اجازه دهد، که در آجندا گرفته شود و پیرامون آن بحث یا تجدید نظر شود.”

به گفته او، حلقاتی در داخل مجلس نمایندگان که حامی امضای این پیمان بودند، امروز نمی خواهند این پیمان لغو یا روی آن تجدید نظر شود.

رمضان بشردوست، دیگر عضو مجلس نمایندگان می ‌گوید که معاش های دالری و ۲۴۰ هزار افغانگی، اکثریت اعضای مجلس نمایندگان را وادار به سکوت در مورد پیمان امنیتی با امریکا کرده است.

آقای بشردوست نیز گفت: که قرار بود کمیسیون امور بین المللی مجلس گزارشی در این زمینه ارایه کند، دوبار در آجندا گرفته شد، اما هر دوبار از آجندا مجلس خارج ساخته شد.

بشردوست افزود: “تمام وکلا شاید بدون استثنا نخواستند این پیمان به بحث گرفته شود؛ وکلایی که می خواهند معاش ۲۴۰ هزاری داشته باشند، اگر گزارش ارایه کنیم و از پیمان امنیتی و امریکایی ها شکایت کنیم، امریکایی ها معاش ۲۴۰ هزاری را قطع و سرچشمه‎ دالر را به سمت آخند زاده، رهبر گروه طالبان کند و تمام این ها سر از شهرهای دیگر کشورها بیرون کنند.”

وی در ادامه گفت: هیچ وکیلی حاضر نیست با معاش ۷ هزار افغانگی کار کند، تا زمانی که معاش دالری می خواهیم مسلماً ما نمی توانیم هم معاش دالری بگیریم و هم به ریش کسی که دالر می دهد، خنده کنیم.

پاسخ کمیسیون روابط بین المللی

بااین همه، کمیسیون روابط بین المللی مجلس هرگونه فشار برای جلوگیری از ارایه گزارش در مورد تطبیق پیمان امنیتی با امریکا را رد می کند، اما در این باره که چرا این گزارش به تالار عمومی ارایه نشد، پاسخ روشن نمی ‌دهد.

داوود کلکانی، عضو کمیسیون روابط بین المللی مجلس گفت: “ما دو بار مسوولان امنیتی افغانستان وزیر دفاع، داخله و رئیس امنیت ملی را در پیوند به تطبیق پیمان امنیتی با امریکا دعوت کردیم، مسوولان به ما گفتند: کمیسیون تشکیل شده و مفاد این پیمان را بند به بند، ماده به ماده تطبیق می ‌کند.

آقای کلکانی افزود که وعده مسوولان امنیتی این بوده که مفاد این پیمان یکی پی دیگر تطبیق می شود.

وی در پاسخ به این که چرا گزارش این کمیسیون در مورد پیمان امنیتی ارایه نشد، گفت: “گزارش به همین خاطر معطل شد که کمیسیون دولتی روی تطبیق پیمان کار می‌کند، ممکن بعد از رخصتی این گزارش را اعلام کنیم، کمیسیون منتظر نتایج کار کمیسیون موظف تطبیق پیمان امنیتی است.”

این در حالیست که طبق معمول گزارش یک کمیسیون مجلس زمانی توسط کمیته روسا در آجندا گرفته می شود، که تکمیل شده باشد که چنین هم شد.

رد درخواست وکلا از سوی امریکا

رمضان بشردوست عضو مجلس نمایندگان می‌ گوید: امریکا در این پیمان می خواست افغانستان به این کشور اجازه دهد تا مرکز نظامی آسیایی خود را بسازد، هدف امریکا این بود از افغانستان، ایران، پاکستان چین و روسیه و آسیای مرکزی را کنترول کند، وقتی حامد کرزی گفت: که از خاک ما علیه کشورهای دیگر استفاده نشود، بنابراین امریکایی ها این پیمان را به ایجاد چند پایگاه و اینکه نمی گذاریم آخند زاده وارد ارگ شود، تقلیل داد.

آقای بشردوست با اشاره به صحبت وکلا با امریکایی ها گفت: در وقتی که راکت های پاکستان به کنر می بارید، تعدادی از وکلا با امریکایی‌ها صحبت کردند و از امریکایی ‌ها پرسیدند، که شما در این پیمان نوشتید که هرگاه افغانستان مورد تجاوز قرار گیرد شما از افغانستان در مقابل تجاوز نظامی کشور دیگر حمایت نظامی می ‌کند.

به گفته بشردوست، امریکایی ‌ها در پاسخ گفته بودند، که شما در این پیمان گنجانیده بودید، که ما از خاک افغانستان علیه کشورهای همسایه شما اقدام نمی توانیم؛ پس شما توقع دارید که ما برویم از شیکاگو پاکستان را مورد حمله قرار بدهیم.

بحث تجدید نظر و لغو پیمان امنیتی با امریکا پس از شدت گرفتن جنگ و نا امنی در کشور و حملات موشکی پاکستان به کنر بالا گرفته بود.

شماری از نمایندگان در آن زمان نیز به شدت از سکوت مجلس و ساده گذشتن از کنار این مساله انتقاد داشتند. چنانچه عبدالستار خواصی گفته بود:” ما منحیث نماینده مردم افغانستان حالا حتی حق نداریم این پیمان را در آجندا بگیریم، در حالی که هر روز سر مردم آتش می ‎بارد و این از پیامد های شوم این پیمان است. وقتی نمایندگان مردم این قدر اجازه نداشته باشند، که این پیمان را در آجندا بگیرد، به این معنا است، که نه نماینده مردم هستند و نه از مردم نمایندگی کرده می ‌توانند.”

نظرات(۱ دیدگاه)

نظر شما چیست؟