کلیدواژه: ویروس کرونا

غذاهای مناسب کرونا

تغذیه مناسب برای بیماران کرونایی

با داشتن تغذیه سالم، دوری از آلودگی هوا، اجتناب از مصرف دخانیات و رعایت نکات بهداشتی شما می توانید میزان ابتلا به بیماری را کاهش دهید.

نشانه های پوستی کرونا

تظاهرات پوستی کرونا

عوارض پوستی در بیماران جوان در پایان بیماری، در بیماران میانسال در حین بیماری و در افراد مسن در ابتدای بیماری خود را نشان می دهد.