کلیدواژه: دکوراسیون

اکسنت وال یا دیوار کانونی

اکسنت وال یا دیوار کانونی

در طراحی دکوراسیون سعی می شود که نقطه کانونی ای در منزل در نظر گرفته شود و سپس طبق آن نکته کانونی چیدمان وسایل و دکور و دیزاین انجام گیرد

پنتری روم

پنتری روم چیست؟

پنتری روم می تواند یک اتاق به بزرگی یکی از اتاق های منزل تان باشد و یا در صورت نبود جا و امکانات می تواند فضایی کوچک و متناسب با متراژ منزل شما و سبک زندگی تان طراحی شود.