کلیدواژه: انتخابات افغانستان

هشدار کمیسیون شکایات انتخاباتی به نامزدان : از راه‌اندازی تبلیغات پیش از وقت خودداری کنید

کمیسیون شکایات انتخاباتی تاکید کرد که نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری از هرگونه راه‌اندازی گردهمایی‌ها، تبلیغات قبل از وقت و فعالیت‌هایی که ماهیت تبلیغاتی دارد جهت کمپاین‌های انتخاباتی خودداری کنند.