کلیدواژه: پاکستان

پایان ماه عسل طالبان و پاکستان؛ کابل و اسلام آباد پس از یک سال با چه چالش‌هایی روبه رو شده اند؟

وقتی طالبان قدرت را در کابل به‌دست گرفت، بسیاری از رابطه بسیار نزدیک طالبان با اسلام‌آباد سخن گفتند. ۱۵ماه پس از جلوس طالبان در ارگ ریاست‌جمهوری افغانستان، نشانه‌های روشنی از ایجاد فاصله میان رهبران طالبان و اسلام‌آباد به چشم می‌خورد.