کلیدواژه: مهاجرین

هیئتی از وزارت مهاجرین طالبان به تهران سفر کردند

شماری از مقام‌های وزارت مهاجران وعودت کنندگان برای شرکت در نشست چهارجانبه که به گونه مشترک میان افغانستان، ایران، پاکستان و کمیشنری سازمان ملل در امور پناهندگان برگزار می‌شود، به ایران سفر کرده‌اند.

تبدیل تهدیدها به فرصت های سازنده

طی چند دهه، بخصوص با سقوط جمهوریت شمار زیادی از هم وطنان ما مجبور شدند به علت های مختلف از جمله تهدید و در خطر بودن و مشکلات اقتصادی و…. به خارج از کشور مهاجر و پناهنده شوند.

مثبت و منفی سازمان ملی مهاجرت

در این مدّت بس طولانی هیچ قانون مصوب و مدوّنی برای اداره این جمعیت میلیونی وجود نداشته است؛ بلکه میلیون‌ها مهاجر بر اساس سلیقه مسؤلان و حاکمان اداره و سفت و سست شده است