کلیدواژه: داستانهای قرآنی

معجزات حضرت موسی علیه السلام

از معجزات حضرت موسی بر قومش می‌توان به موارد زیادی اشاره کرد. اعجاز در لغت از عجز می‌آید که ضعف معنا می‌دهد و در اصطلاح قرآنی به معنای انجام یک امر خارق العاده است. حضرت موسی در قرآن موسی در زبان عبری به معنای از آب گرفته شده می‌باشد. نام […]

معجزات حضرت عیسی علیه السلام در قرآن کریم

در قرآن مجید در موارد متعددی از معجزات حضرت عیسی سخن به میان آمده است. اعجاز یا معجزه در لغت به معنای عجز و ضعف است و در اصطلاح علوم قرآنی به معنای انجام کاری خارق العاده و فوق العاده است که دیگران از انجام آن ناتوان باشند. معجزه چیست؟ […]

داستان حضرت آدم علیه السلام و شیطان لعین

یکی از مبهم ترین داستان های قرآنی که بحث های فروانی را میان علما و دانشمندان قرون مختلف اسلامی به همراه داشته است و هم اکنون نیز دغدغه ذهن بسیاری از دانشمندان علوم قرآنی است، داستات حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام و ابلیس ملعون است. زوایای […]

گذر زمان در برزخ چگونه است؟

آیا زمان در برزخ وجود دارد؟ انسانی که در برزخ است زمان را حس می کند یا نه؟ اگر زمان در برزخ وجود دارد، مانند زمان دنیایی است؟

داستان لقمان حکیم از زبان قرآن

در داستان لقمان حکیم جدای از حکیم بودن لقمان، در عرف مردم یک بحث دیگر هم همواره مطرح بوده است و آن دعوای همیشگی بر سر اینکه آیا لقمان پیامبر بوده یا نه؟