کلیدواژه: داستانهای قرآنی

قصه اصحاب ایکه

قصه اصحاب ایکه

در سوره شعراء در مورد اصحاب ایکه گفته شده که آنها در منطقه ای پر آب و درخت که میوه های فراوان در آن پرورش می یافت زندگی می کردند.

داستان های قرآنی

ویژگی های «قصه های قرآنی» (بخش دوم)

قرآن کریم به عنوان کامل ترین نسخه هدایت بشری توجه ویژه ای به بحث داستان و قصه داشته و از این ابزار در بالاترین درجه ممکن و اوج این فن بهره جسته است.

قصه های قرآنی و تفاوت آن با داستان های بشری

ویژگی های «قصه های قرآن»

انسان ها تاریخ را با محوریت پادشاهان تنظیم کرده و روایت می کنند اما نقل تاریخ در قرآن کریم بر محور انبیاء می چرخد.

حیوانات کشتی نوح

حیواناتی که سوار کشتی حضرت نوح شدند

یکی از داستان های قرآنی همیشه جذاب، داستان کشتی حضرت نوح و حیواناتی است که از طوفان عظیم و هولناک نجات یافتند، همراه ما باشید با روایتی زیبا از کشتی نوح

حقایقی از عالم ذر

دانستی های عجیب از عالم ذر

براساس برخی گفته ها عالم ذر، عالمی ست که تمام آنچه انسان قرار است در طول زندگی اش تجربه کند در این عالم به وی  نشان داده شده است اما انسان آن را به یاد نمی آورد. این عالم به دوران پیش از خلقت انسان مربوط می شود. عالم ذر […]