کلیدواژه: انتخابات افغانستان

کنایه «تورسن» به رییس جمهور: به غنی شیر و انجیر بدهید تا حافظه‌اش قوی شود

«حکیم تورسن» از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به سخنان ده سال قبل رئیس جمهور غنی، گفته است که «او حافظه خود را از داده» و خطاب به نزدیکان او پیشنهاد کرده تا به وی شیر و انجیر جوش بدهند تا حافظه‌اش قوی شود.