نگاه مقطعی/ سیاسی

  • انتشار: ۲۵ اسد ۱۴۰۱
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 132363

نگاه سیاسی ایران در قبال افغانستان و مشخصآ طالبان مقطعی/ تکتیکی ست چنانچه در گذشته نیز ایران در قبال تحولات افغانستان نگاه استراتیژیکی نداشته بود!
ایران بدلیل فشار مضاعفی که هم اکنون از چند زاویه با آن روبروست تلاش میکند تا با احتیاط قدم بردارد خصوصا در رابطه با طالبان!
ایران هم اکنون در سوریه/لبنان/فلسطین با اسرائیل، در یمن با اعراب حاشیه خلیج و در عراق با آمریکا و ترکیه در تعارض است و از جانبی مسئله هستوی و فشار مضاعف غرب!

لذا آنها تلاش دارند تا در مرز شرقی خود با تسامح و نرم سیاست کنند، این سیاست در کوتاه مدت ممکن است حجم کمی از این فشارها را کاهش دهد اما در میان مدت و درازمدت اگر طالبان استحکام سیاسی/نظامی پیدا کنند تبدیل به یک دشمن بالقوه برای ایران خواهد شد دشمنی که بیش از ۱۲۰۰ کیلومتر مرز مشترک با آن دارد!
با این سیاست(مقطعی/تکتیکی) ایران در میان مدت قطعا متضرر خواهد شد بدون شک و ریب!
باز هم صلاح خویش خسروان دانند

علی رضایی

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟