در حاشیه توئیت های خلیلزاد در مورد پاکستان!

  • انتشار: ۲۶ ثور ۱۴۰۲
  • سرویس: دیدگاه
  • شناسه مطلب: 138808

منطقه هرچه بی ثبات تر شود، به طرف نظم امریکایی مبتنی بر تجزیه و تشکیل کشورهای کوچک به پیش می رود.
در هندسه مورد انتظار غرب، دو عامل اصلی، تسهیل کننده و تسریع کننده تجزیه کشور های منطقه خواهد بود: افراط گرایی و قوم گرایی.
این دو عنصر ممکن است متضاد به نظر برسند و از جانب نیروهای به شدت رقیب مطرح شوند اما در ترکیبی که غرب برای منطقه در نظر دارد، قابل جمع و هم راستا خواهند بود.
افراط گرایی، تصور تجزیه قومی به عنوان راه حل نهایی را تقویت کرده و به نتیجه می رساند. تبلیغ داعش از جانب غرب نیز در همین راستا قابل فهم است. تجربه سال های ٢٠١۴ – ٢٠١۶ خاور میانه به درک این نکته کمک می کند.
از این منظر چشم انداز غرب برای منطقه، بسیار تباه کننده است و زایمان خونینی دارد.

شجاع حسین محسنی

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟