کلیدواژه: مواد مخدر

طالبان و تجارت پرسود مواد مخدر!

در بیشتر از یک سال گذشته که طالبان در افغانستان حاکم بوده‌اند، کشت مواد مخدر ۳۲ درصد افزایش یافته و به به ۲۳۳ هزار هکتار زمین رسیده است.