کلیدواژه: مهدویت

قتل نفس زکیه

قتل نفس زکیه

در کتاب «کمال الدین و اتمام النعمه» آمده‌است: کشته شدن نفس زکیه علاوه بر این که یکی از نشانه‌های ظهور است، ازنشانه‌های حتمی ظهور هم هست.

حضرت مهدی در احادیث قدسی

حضرت مهدی(عج) در احادیث قدسی

در احادیث قدسی امام مهدی(عج) برای تمام جهانیان رحمت معرفی شده است. امامی که کمال موسی و روشنی عیسی و صبر ایوب پیامبر را دارد.

رجعت چیست؟

معنای رجعت چیست | چه کسانی بعد از ظهور امام زمان رجعت میکنند | بحث رجعت در آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت | رجعت چیست و چگونه انجام میشود