کلیدواژه: انتخابات افغانستان

ثبت بیشترین شکایات برای تیم‌های «دولت‌ساز» و «ثبات و همگرایی» در کارزارهای انتخاباتی

کمیسیون شکایات انتخاباتی اعلام کرد که تاکنون ۵۷ شکایت از کارزهای انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در سراسر کشور ثبت شده که بیشترین شکایات مربوط به تیم‌های انتخاباتی «ثبات و همگرایی» و «دولت‌ساز» بوده است.

اشرف غنی

حكومت حرف و شعار!

بيش از يك سال از طرح جامع امنيتي غرب كابل كه به دستور رئيس جمهور توسط عده اي از آشنايان به مسائل امنيتي ساخته شد، مي گذرد و هنوز اجرا نشده. بيش از يك سال از قول رئيس جمهوري براي ساختن زون امنيتي غرب كابل مي گذرد. رئيس جمهوري قول […]