سرویس اجتماعی

کمیته حفاظت از خبرنگاران: محدود یا بسته کردن فیس‌بوک توسط طالبان بر آزادی اطلاعات ضربه خواهد زد

کمیته حفاظت از خبرنگاران سی‌پی‌جی با ابراز نگرانی از طرح طالبان مبنی بر محدود یا بسته کردن شبکه اجتماعی فیس‌بوک در افغانستان می‌گوید که این طرح ضربه بیشتری بر آزادی اطلاعات در کشور خواهد زد.