سرویس اجتماعی

دیده‌بان حقوق بشر: سیاست‌های نادرست طالبان، مکاتب پسرانه را نیز با شکست مواجه کرده است

به دنبال نشر گزارش‌ها مبنی بر دلسردی و کاهش حضور پسران در مکاتب افغانستان، دیده‌‌بان حقوق بشر درباره وضعیت مکاتب پسرانه در کشور زیر حاکمیت طالبان با نشر گزارشی گفته که سیاست‌های آموزشی نادرست طالبان در افغانستان، به پسران نیز آسیب رسانده و باعث فروپاشی مکاتب پسرانه شده است.

اتحادیه اروپا: ۸۰ درصد بزرگ‌سالان در افغانستان با نوعی از ناتوانی جسمی و ذهنی زندگی می‌کنند

نمایندگی سیاسی اتحادیه اروپا در افغانستان به‌مناسبت «روز بین‌المللی افراد دارای معلولیت» گفته است که ۸۰ درصد از بزرگ‌سالان در افغانستان با نوعی از ناتوانی جسمی و ذهنی زندگی می‌کنند.

نمایش تصویری به ارزش یک میلیون دالر از کودکان افغانستانی توسط دو عکاس امریکایی

دو عکاس امریکایی تصویری از کودکان افغانستان ساخته اند که به گفتۀ آنها یک میلیون دالر ارزش دارد و می‌خواهند پولی را که از فروش این عکس به دست می‌آورند دوباره برای کودکان جنگ‌زدۀ افغانستانی هزینه کنند.