سرویس اجتماعی

برای آسیب دیدگان حوادث طبیعی در بدخشان پول نقد توزیع شد

مسئولان ریاست مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در ولایت بدخشان می گویند که سازمان جهانی مهاجرت در هماهنگی با این ریاست مقداری پول نقد را برای خانواده های آسیب دیده از حوادث طبیعی در این ولایت به منظور ساختن سرپناه توزیع نموده است.