سرویس اجتماعی

باشنده‌گان شماری از ولایت‌ها برای زلزله‌زده‌گان هرات کارزار جمع‌آوری کمک راه‌اندازی کردند

شماری از باشنده‌گان ولایت‌های نیمروز، فراه، بادغیس، پکتیکا، ننگرهار، کنر، لغمان و نورستان برای آسیب‌دیده‌گان ناشی از زمین‌لرزه‌های پیهم در هرات کارزارهای جمع‌آوری کمک راه‌اندازی کرده‌اند.