یادداشت/ عدم احساس مسئولیت و فقدان روحیه پاسخگویی پاشنه آشیل سیاست‌گران کشور!

  • انتشار: ۱۵ اسد ۱۳۹۶
  • سرویس: سیاست
  • شناسه مطلب: 28264

درشرایط کنونی متاسفانه نه تنها مسئولان حکومت وحدت ملی نسبت به سرنوشت کشور و پاسخگویی به خواست ها و مطالبات جامعه تعهد لازم را ندارند؛ بلکه درصف منتقدین حکومت، سیاست گرانی که از وضعیت جاری ناراضی به نظر می رسند و خواهان تحقق اصلاحات می باشند، نیز عدم احساس مسئولیت و فقدان روحیه پاسخگویی را می شود آشکارا و به تکرار مشاهده کرد.

برخی از این منتقدین در گذشته برحاکمیت مرکزی یا محلی مسلط بودند؛ آنان هیچ کارنامه روشنی از مدیریت و حکومتداری خوب بعنوان یک مدل سالم و سازنده برجای نگذاشته اند.

شماری دیگری از این سیاست ورزان که هنوز دست شان به ریسمان قدرت نچسپیده و بیرون از ساختار قدرت باقی مانده اند، و حسرت چوکی و مقام را لحظه به لحظه سرمی کشند، در همان حلقه ها و مجموعه های کوچک و بزرگ مربوطه شان نیز قادرنگردیده اند که نمادی از نظم پذیری، تعهد به اصول، شفافیت در عملکرد، برنامه ریزی واقع بینانه و قانون پذیری را تمثیل سازند تا بتوان نسبت به آینده آنان، بعنوان شریک در قدرت مطمئن بود و اعتماد کرد!

بنابراین عدم تعهد و فقدان پاسخگویی مسئولان حکومت وحدت ملی سبب نمی‌شود که این منتقدین و فعالان سیاسی از کاستی های خود غافل بوده و تمام برف ها را در رقابت ناسالم بربام حریف بیاندازند.

اگر انگشت بزرگ خود را بسوی حکومت و رقیب اشاره دارند، بنابراین باید انگشت کوچک را بسوی خود و کارنامه خود اشاره کنند.

شکور اخلاقی

نظرات(۱ دیدگاه)

نظر شما چیست؟