چرا مردم از متهمانِ قوم شان دفاع میکنند؟

  • انتشار: ۳ سنبله ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهگوناگون
  • شناسه مطلب: 93318

خبر ها حاکى از آنست که دیشب قواى دولتى از زمین و هوا، براى دستگیرى کرام الدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال، به پنجشیر لشکرکشى نمود، اما با مقاومت مردم محل مواجه شده، نه تنها موفق به دستگیرى نامبرده نگردیده اند، بلکه از محل فرار نموده، در چند جا پراگنده و در محاصره قرار دارند. گفته میشود راه پنجشیر در چند محل، مسدود ساخته شده.

بدون شک متهم، متهم است و دولت حق دارد، براى روشن شدن اتهام نسبتى، اورا دستگیر، تحت نظارت و مورد بازجویى قرار دهد. علاوه بر اینکه هیچکس حق ندارد، مانعى این کار شود، وجیبه مردم است تا حتىٰ الامکان با دولت در جهت تأمین امنیت، همکارى نیز نمایند.

اما سئوال کلان اینست که چرا مردم پنجشیر، با آن پیشینه درخشان شان در حراست و پاسدارى از وطن و نوامیس ملى، در دفاع از یک متهم برخاسته و با دولت در تقابل قرار گرفته اند؟

پُر واضح است که قومگرایى در کشور بیداد میکند. و نسبت به هر وقت دیگر، در دوره حاکمیت غنى که نماد بارز و سمبول آشکار تعصب قومى است، تنش هاى قبیلوى، زبانى و سمتى چنان افزایش یافته که برخى از قبیله گرایان، گلو پاره کرده، لباس عفت و عزت را در انظار عامه و رسانه ها از تن بیرون کرده اند. مردم هر روز، به عینه مى بینند که اقوام دیگر، بطور سیستماتیک از چرخه قدرت بدور رانده میشوند. تحت پوشش اصلاحات، استراتیژى مخکشیزم تطبیق میشود. خوب ترین نخبه گان غیر پشتون، خانه نشین اند، اما بنابر گفته حشمت غنى احمدزى، برادر رئیس جمهور، دلاک هاى لوگر از سلمانى خانه هاى غرب خواسته شده، وکیل و رئیس و وزیر میشوند. این سخن من یا کدام تاجیک، هزاره و یا ازبیک نیست. برادر تنى اشرف غنى است که چنین اتهامى وارد میکند. مطمئناً حقیقت فراتر از اینست.

افزون بر آن، در حالیکه هزاران جنایتکارى که بقول خود غنى ٩٨ درصد شان متعلق به گوینده گان یک زبان است و تعادل قومى در این مورد رعایت نشده، همواره بدون در نظر داشت جرم شان رها میشوند. همینطور براى چند سال، منطقه زرغونشهر لوگر را رسماً از حاکمیت دولتى خارج و بمحل تعلیم و تربیه تروریستان طالب اختصاص داده و با طالبان در مناطق دندغورى و دند شهاب الدین رسماً پروتوکول عدم تعرض امضاء نموده.

مضاف بر اینها اگر اتهام ضد اخلاقى بر کرام الدین کریم وارد است، جنرال احمدزى، رسماً محمود فضلى را به سازمان دادن شبکه فحشا در ارگ متهم نمود. اما آب از آب تکان نخورد. ویدیوى تجاوز جنسى دگروال وزارت دفاع و افسر وزارت داخله، رسانه ى شد، اما از مجازات خبرى نشد. معلمان در لوگر به عمل لواط با شاگردان متهم شدند، پیگیرى صورت نگرفت. وقتى ملا تره خیل بروى وزیر دولت با سیلى کوبید، از راه جرگه قبیلوى حل شد و قانونى وجود نداشت. زمانى که آمرستار غوربندى، بطور وحشیانه، در خانه اش تیرباران شد، که حتىٰ اعتراض شدید امرالله صالح را در پى داشت، کسى که اکنون بهترین معاون اول در دو دهه اخیر اعلان گردید و او رسماً نیروهاى امنیت را متهم به انجام این حمله نمود. تا امروز بررسى صورت نگرفت.

مادامیکه اینهمه لجام گسیختگى در این جنگلستان جارى و سارى است، مردم نیز بخود حق میدهند از متهمین قوم خود دفاع کنند و تعرضِ به آنها را توهین بخود حساب کنند. حتىٰ اگر دولت در این امر برحق هم باشد. زمانیکه حاکم مستبد ارگ بجاى اقدام در دستگیرى کریم، مردم پنجشیر را در نشستى بین المللى، متهم به قانون گریزى میکند، طبیعى است که مردم واکنش نشان میدهند. وقتى در موجودیت ادارات محلى اردو، پولیس و امنیت در پنجشیر، قواى خاص از کابل وارد پنجشیر میشود و چنین جلوه داده میشود که نه با یک فرد متهم، بلکه با یک ولایت خلافکار مقابله میشود، قطعاً مردم بجاى متهم، پاسخ میدهند.

اما علیرغم تمام خبط و خطا هاى عمدى ارگ، مشوره من به مردم شریف پنجشیر که سابقه درخشان و تابناکى در تاریخ حماسى کشور دارند، اینست که بادرنظر داشت ناتوانى و جُبن حکومت در رسیده گى به پرونده کرام الدین کریم، معقول و مصلحت اندیشانه بنظر میرسد که جمعى از بزرگان و موسفیدان پنجشیر با نامبرده گفتگو و تفاهم نمایند تا خودش، مشکل خود را با ارگ حل و فصل نماید و بیشتر از این، از پنجشیر منحیث پناهگاه استفاده نکند. و مردم پنجشیر را در تقابل با حکومت پوشالى اى قرار ندهد که برخى از دشمنان زخم خورده و قسم خورده، آن دره دشمن شکن، تصمیمگیرنده در آن است. و این قایم موشک بازى ها را خاتمه بخشد. زیرا اگر مجرم باشد، این حالت دوام نخواهد کرد، و دیر یا زود دستگیر خواهد شد و اگر ریگى در کفشش نباشد، مسلماً برائت خواهد گرفت و غائله تمام خواهد شد.

بزرگان و وکلاى پنجشیر باید پا در میانى کنند تا اوضاع از این بیشتر وخیم نشود. زیرا هر اقدام نظامى دولت، براى ترمیم وجهه خدشه دارش، روحیه سرکشى و عصیان مردم را بیشتر مى سازد و احتمال سوء استفاده، افراد مغرض، ماجراجو و شرور از این اوضاع آشفته بسیار است.

پنجشیر و مردم عزتمند و نجیب اش، نباید افتخارات عظیم و سترگ خود را در بازى هاى کثیف و مشکوک استخباراتى و تصفیه حساب هاى مافیایى معامله کنند. شما افتخارِ دفاعِ یک تنه از این سرزمین را در کارنامه تان دارید. نباید آنرا در دفاع از یک تن، معاوضه کنید.

نگذارید، سرزمینى که وجب وجب آن با خون شهیدِ عزیزىِ تر و مطهر شده و زادگاه و آرامگاه مسعود عزیز است، پامال تفنگدارانِ مزدبگیر و فرمانبرِ اجنبى شود. ضرب المثل معروف است که:
احترام ولى را باید متولى اش داشته باشد.

محمد عارف منصوری

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟