پشتونهای هوشیار

  • انتشار: ۵ سنبله ۱۴۰۱
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 132511

جنگ افغانستان، جنگی با ابعاد قومی/فرهنگی/ ایدئولوژیکی ست.

طالبان سایر اقوام، حاشیه نشینانی فریب خورده اند که امروز کنار نهاده شده و یا فردا کنار نهاده میشوند،

خرسندی از سلطه و حاکمیت در چهره فرد فرد مشرقی و جنوبی قابل تشخیص است،

طالبان سمبول فرهنگ پشتونوالی، تاج اقتدار و حاکمیت تک قومی و نماینده گان اسلام ایدئولوژیک و جهادگراست.

این مولفه ها (تبار،فرهنگ،ایدئولوژی) برای هر پشتون آگاهی مهم است. آنها سنجیده و گام به گام به سمت تسلط کامل قدم برداشتند.
گله و ناراحتی از کرزی و غنی بنحوی سردرگمی سیاسی ست. آنها کار خودشان را که باید میکردند کردند این ما بودیم که با فقدان رهبری و برنامه روبرو بودیم و اسیر وضعیت شدیم!

علی رضایی

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟