نبیل: رئیس جمهور غنی یک رهبر ناکام است

  • انتشار: ۹ اسد ۱۳۹۶
  • سرویس: سیاست
  • شناسه مطلب: 27827

رحمت الله نبیل رییس پیشین امنیت ملی می گوید: حکومت وحدت ملی دچار سیاست روزمرگی و واکنشی شده است. وی رئیس جمهور غنی را یک رهبر ناکام می داند.

اقای نبیل مدیریت جنگ را با پراگندی همراه دانسته و تاکید می ورزد که رهبران حکومت مصروف تغییر و تبدیل افراد در کرسی های حکومتی اند.

رحمت الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی بیان نمود که: “در بعضی موارد تعریف دشمن از بیرون سرحدات به داخل ادارات اوردیم. مثلا ببینید شصت یا هفتاد فیصد وقت حکومت به این ضایع می شود که کی در کدام وزارت باشد”.

رحمت الله نبیل جنگ و مدیریت آن را روبرو با پراگندگی و نبود راهبرد می بیند و رهبری حکومت را به جای سرکوب هراس افگنان، دنبال تضعیف یک دیگر است.

رحمت الله نبیل نیز اظهار داشت که : “این ها بیشتر وقت شان را برای تضعیف خود کار کردند تا در برابر تضعیف دشمن کار کنند”.

آقای  نبیل از اطلاعاتی حکایه می کند که در ۲۰۱۵ به رییس جمهور غنی آنرا سپرده که بر بنیاد آن پاکستان سیاست سه بعدی در برابر افغانستان را روی دست گرفته که دو بعد کلیدی آن ایجاد تنش بین سران حکومت وحدت ملی و کشانیدن نبرد افغانستان به جنگ فرسایشی بوده است اما به گفته این کارکشته استخباراتی، اطلاعات از سوی حکومت نادیده گرفته شد.

رییس پیشین امنیت ملی نیز افزود: “می خواستند اختلاف بین سران حکومت به میان بیاید بسیار تاکید کردیم که برای دفع آن باید دیگاه استراتیژیک ساخته شود اما کم در نظر گرفته شد”.

رحمت الله نبیل که در حکومت وحدت ملی نیز رییس امنیت ملی بود، پس از شکل گیری جریان های سیاسی ضد حکومت از درون حکومت، چتر تازه سیاسی پر از نقد را در برابر حکومت وحدت ملی زیر نام محور مردم افغانستان شکل داد.

نظرات(۱ دیدگاه)

نظر شما چیست؟