مقایسه نوکر خوب و نوکر بد توسط ارباب شیاد!

  • انتشار: ۲۳ قوس ۱۴۰۱
  • سرویس: دیدگاه
  • شناسه مطلب: 134907

هیلاری کلینتون، وزیر خارجه سابق امریکا روز یکشنبه در نشستی در انجمن جایزه صلح نوبل در ناروی گفت که غنی برای حفظ جانش فرار کرد و پول را هم با خود برد. درحالیکه زلنسکی ایستاد و تقاضای مهمات (برای جنگ با روسیه) کرد.

سال ها قبل در کتابى خوانده بودم که یکى از بزرگان وزارت مستعمرات انگلیس در مورد افغانها گفته بود: افغان ها نوکران خوبى نیستند! ما کشور هاى متعددى را تحت قیمومیت خود آوردیم و با ایشان معامله و مراوده داشتم. اما در هیج کشورى مثل افغانستان مشکل نداشتیم. هرچند آنها را بر تخت بنشانى و حمایت کنى، اما همینکه فارغ شدند، بر علیه خودت اقدام میکنند.

برخى آدم هاى ساده لوح از اینکه نوکران خوبى نیستند، خرسند میشوند اما منظور آنها اینست که حتىٰ استعداد نوکرى و انجام تعهدى که داده اند را هم ندارند. که مصادیقش در تاریخ افغانستان بسیار است.

  • شاه شجاع درانى که در معیت و حمایت سربازان انگلیس از قندهار وارد شد اما اتحادش با بریتانیا جنگ اول افغان و انگلیس را رقم زد.
  • حفیظ الله امین غلجایى که با پشتیبانى KGB، دستگاه استخباراتى شوروى بر علیه سردار داود کودتا کرد و بقدرت رسید، در آخر رو به امریکا آورد که توسط ارباب اولى به کیفر اعمالش رسید.
  • ببرک کارمل و داکتر نجیب غلجایى که اولى در معیت سربازان شوروى و دومى با حمایت شوروى ها بقدرت رسیدند و در اواخر قدرت شان سرخورده از نوکرى بر علیه روسها هذیان سیاسى میگفتند.
  • حامد کرزى درانى که با دسته هاى سربازان امریکایى وارد ارزگان شد و با این جمله (امریکى در سره شته) به چاکرى امریکا مباهات میکرد. دیرى نگذشت که علیه ولینعمتش دهنکجى کرد و به رقباى منطقوى امریکا رو آورد.
  • اشرف غنى احمدزى، دیکتاتور حقیر و رسوا ترین زمامدار تاریخ که با حمایت صریح ایالات متحده امریکا و تقلب در انتخابات بقدرت رسید. اما سرانجام رابطه اش با اربابش تیره شد و شغال صفت فرار کرد و طرح اربابش را سبوتاژ کرد.

اما بمصداق سخن معروفِ: «آسیابان سگى داشت، سگى او نیز سگى داشت» محب چاکر غنى در برابر کلنتن به دفاع برخاسته که زلنسکى را حمایت تسلیحاتى کردید و به پاسخ ما جواب منفى دادید. یعنى ما را بعنوان نوکر و مزدور تان، مورد تفقد اربابانه قرار ندادید. این یعنى اینکه ما جز حمایت شما، تعهد و تعلق و مسئولیت و مکلفیتى در برابر این وطن و مردمش نداشتیم و نداریم.

نکته جالبتر از همه در سخنان هیلارى کلنتن، تائید سرقت پول توسط غنى، هنگام فرار است.

یکى از مصیبت هاى بزرگ مردم آزاده ما، داشتن رهبران و زمامداران مزدور و معامله گر است که همواره قربانى ها و رشادتهاى شان در صحنه هاى نبرد را در اتاق هاى در بسته و میزهاى مذاکره فروخته اند.

دیر نخواهد بود که امریکا، این غول استعمارى که از تاریخ و معامله سایر قدرت هاى جهان با مزدوران افغانى شان، تجربه نگرفته، پاسخ بقدرت رساندن طالبان، تحویل تسلیحات پیشرفته و اهداى بسته هاى چهل میلیون دالرى اش به طالبان را از این گروه بدوى، وحشى و فاقد اصالت تاریخى دریافت کند.

محمد عارف منصوری

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟