مردم افغانستان مردم خوش بینی هستند!!!

  • انتشار: ۳۰ عقرب ۱۳۹۳
  • سرویس: بازار شایعات
  • شناسه مطلب: 1013

یک موسسه ای به نام “آسیا فوندیشن” نظرسنجی کرده و بعد کشف نمودند که افغانها به آینده خوشبین هستند.

به عبارت بهتر اگر افغانها در هفت روز هفته پنج روز مورد حملۀ انتحاری قرار بگیرند و دو روزش را بدون انفجار نفس بکشند خودش به نوعی یک خوش بینی است و یا اینکه وقتی این مردم یک سال است از بیکاری دهانشان باز مانده و تعدادی هم هنوز معاش شان را نگرفته اند و در خانه هم سوخت زمستان را ندارند اینهم یکی از خوش بینی هایی است که مردم افغانستان به آینده امیدوار هستند که هنوز زنده هستند و هیچ مشکلی در زندگی شان ندارند.

انتخابات هم که میشود همه میروند رای میدهند، بعد میبینند که دو نفر بین شان مشکل پیدا شده بخاطر خداو رسولش یک سال دیگر هم صبر میکنند به همین ترتیب مینشینند تا یک سال دیگر کابینه و دولت جور شود و اختلافات دولتمردان پایان یابد… خُب اینها همه اش خوش بینی است.
یکی دیگر از خوشبینی های مردم افغانستان این است که اگر در یک انفجار کله و دست و پای اقارب شان سالم بماند و چانس بیاورند که درست و منظم کشته شده باشند این هم خوشبینی است که چند روز بدنبال لاشه ها و اجزای تکه تکه شدۀ اقارب شان در بین جوی و سرک و شاخه های درخت نگردند.

یعنی اینقدر مردم شریف و غیور افغانستان کشته شدند و غم و بدبختی دیدند و بعد آرام نشستند که بعدا چی میشود که این موسسه محترم دریافته است عجب مردم خوب و خوش بینی در این کشور وجود داشته است که دنیا از آن بیخبر مانده است.
بهر صورت ما مردم همیشه در صحنه اینقدر خوش بین هستیم که اگر نهاد آسیا فوندیشن زحمت بکشند میتوانند مردم افغانستان را بعنوان خوشبین ترین مردم جهان هم اعلام کنند باز هم خوشبین باقی میمانیم.

مهدی ثاقب

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟