مخالفت معاون رئیس جمهور با طرح رئیس جمهور در مورد تک کرسی شدن حوزه های انتخابیه

  • انتشار: ۳ سنبله ۱۳۹۵
  • سرویس: تیتر 1سیاست
  • شناسه مطلب: 15162

سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور طرح تک کرسی شدن حوزه های انتخابیه را در شرایط  فعلی از لحاظ حقوقی، تخنيکی، عملی در صورت نهايى شدن اين طرح، مشکلات زياد در انتخابات به ميان مى آيد.

کابينۀ دولت افغانستان دو روز قبل، با تاکيد بر” تک کرسی” در حوزه های انتخاباتی برای انتخابات ولسی جرگه، طرح اصلاح شدۀ قانون انتخابات را در پرنسيب تاييد کرد.

تا حال در انتخابات رياست جمهورى، تمام افغانستان يک حوزۀ انتخاباتى بوده و در انتخابات پارلمانی، هر ولايت يک حوزۀ انتخاباتى مى باشد.

اما به اساس سيستم تک کرسى، هر ولايت به اساس نفوس به حوزه هاى انتخاباتى تقسيم مى شود و مردم هرحوزه، به شخص حوزۀ مربوطه راى می دهد.

سرور دانش معاون رياست جمهوری ميگويد که اين طرح با همه مزايا و خوبی هايی که دارد، عملی شدن آن در شرايط و اوضاع فعلی کشور از لحاظ حقوقی، تخنيکی و تطبيقی با چالش ها مواجه است.

در خبرنامۀ دفتر مطبوعاتی معاونت رياست جمهوری گفته شده است، دلیل تأخیر عدم توشیح این طرح این بوده که در باره مسایل مهمی توافق نهایی حاصل نشده و از آن جمله مسأله حوزه های انتخاباتی است.

در این رابطه یکی از پیشنهادها طرح حوزه های انتخاباتی تک کرسی است. این طرح با همه مزایا و خوبی هایی که دارد، به نظر این جانب در شرایط و اوضاع و احوال افغانستان هم از نگاه حقوقی و تخنیکی و هم از نگاه عملی و تطبیقی با موانع و چالش هایی مواجه است و در صورتی که این طرح به طور نهایی تأیید شود، نگرانی های زیادی ایجاد شده و مشکلات فراوانی در انتخابات کشور پدید خواهد آمد.

مشکلات و کاستی های حقوقی و تخنیکی حوزه های تک کرسی را در فرصت دیگر با تفصیل بیشتر با شما و همه کسانی که جریان اصلاحات انتخاباتی و قانون انتخابات را تعقیب می کنند در میان خواهم گذاشت.

معاون دوم رياست جمهوری، با ابراز اينکه طرح “تک کرسی” با مشکلات و کاستی های حقوقی و تخنيکی مواجه است، علاوه کرده که مشکلات ديگر حوزه های “تک کرسی” را در فرصت ديگر با تفصيل بيشتر در ميان مى گذارد.

گفتنی است که کابینه دولت، معاون دوم ریاست‌جمهوری را موظف کرد تا قانون فوق را طبق تذکر جلسه و پیشنهادات ارائه شده، تصحیح و نهائی کند.

نظرات(۱ دیدگاه)

نظر شما چیست؟