طالبان میراثدار سنگدلی و جهالت مضاعف

  • انتشار: ۳ جدی ۱۴۰۱
  • سرویس: دیدگاه
  • شناسه مطلب: 135055
طالبان

تاریخ افغانستان از سدوزایی ها تا بارکزایی ها و امیران بعدی در موجی از خون و خشونت چرخیده و همین خشونت ها موجب تزلزل و ناپایداری و بر افتادنشان شده است.
طالبان میراثدار یک چنین ادوار تاریخی به علاوهٔ سنگدلی و جهالت مضاعف اند.

نکتهٔ بنیادین این است که این گروه، و همهٔ آن امیران دیگر، با حرص و ولع و جنون قدرت و سیاست های خام و نابایسته همواره تیشه به ریشهٔ خود زده و ستارهٔ بختشان را به افول نزدیک کرده اند.

لازم نیست قدرتی از بیرون طالبان را تهدید کند، آن ها خود از درون در حال فروپاشی اند و گرنه، گروهی که قصد پایداری و استحکام قدرت خودرا داشته باشد، به چنین اقدامات ناشیانه و غلط- بازداشتن زنان و دختران از تعلیم و تحصیل- دست نمی زند.

سید آقا حسین فاضل سانچارکی

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟