دوام این رژیم، کمش هم زیاد است

  • انتشار: ۱۰ سنبله ۱۴۰۱
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 132660
طالبان

فساد رژیم ظالمان در همین سال اول از فساد ۲۰ ساله رژیم کرزی و غنی فزون شده است.
از مردمی که ۲۰ سال در کوه و بیابان بوده و یکباره با عقده محرومیت وارد شهرها شده، امکانات یک دولت را تحویل گرفته، قدرت مطلقه را در اختیار دارند، به کسی یا قانونی پاسخگو نیستند و ابزار توجیه دینی را هم در دست دارند، غیر از این چه انتظاری باید داشت.
کم نیست تعداد کشورهایی که عمری کمتر از نیم قرن دارند اما در توسعه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی علمی و صنعتی و رفاه پیشتازند.
مردمی که با داشتن سه صد سال فرصت و مشق نظام‌سازی و حکومت‌داری تازه به رژیمی از نوع امارت ظالمان رسیده، قسم شاعباسی است که تمام استعداد خود را رو کرده‌ و ظرفیتی بیشتر از این ندارند.
خدا آن ملتی را سروری داد
که تقدیرش بدست خویش بنوشت
مردم افغانستان باید تقدیر خویش را عوض کنند، با زور علی یا با مهر علی.
دوام این رژیم کمش هم زیاد است.

رسول حمیدی

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟