کلیدواژه: خانواده

قانون حمایت از خانواده

قانون حمایت از خانواده

بدیهی است که توجه به خانواده به دلیل کارکردها و عملکردهای اساسی و ضروری خانواده و پیامدها و اثرگذاری مستقیم آن بر سایر ارکان جامعه می باشد.

تأثیر تنبیه بر رشد مغز کودک

تاثیر تنبیه بر رشد مغز کودک

تنیبه بدنی یکی از منسوخ ترین روش های تربیتی محسوب می شود که برخی از والدین آن را در پیش می گیرند و تبعات بدی برای کودکان در پی دارد.

شرایط طلاق توافقی

طلاق توافقی

طلاق واژه ای است که همه ما کمابیش با آن آشنا هستیم، در این مقاله همراه شما هستیم با بیان طلاق توافقی، شرایط و قوانین آن

حضانت فرزندان بعد از طلاق

حضانت فرزندان بعد از طلاق

اولویت حضانت و نگهداری از فرزندان تا رسیدن به سن ۷ سالگی بر عهده مادر است و مادر می تواند با پشتبانی قانون حضانت فرزند خود را داشته باشد.

پنتری روم

پنتری روم چیست؟

پنتری روم می تواند یک اتاق به بزرگی یکی از اتاق های منزل تان باشد و یا در صورت نبود جا و امکانات می تواند فضایی کوچک و متناسب با متراژ منزل شما و سبک زندگی تان طراحی شود.