کلیدواژه: تاریخ

ابوجهل کیست؟

ابوجهل کیست | ابوجهل یا ابو حکم فرزند هشام از طایفه قریش بود، او از اشراف قریش و جزء مردان ثروتمندان آن طایفه بود و به تجارت می‌پرداخت.