کلیدواژه: تاریخ

مسجد شاه دو شمشیر

مسجد شاه دو شمشیره

گنبد فیروزه ای مسجد شاه دوشمشیر که در میان پرواز کبوتران سفید زیبایی صد چندان می یابد، دل هر بیننده ای را جذب خود می کند.

نامگذاری ستاره ها

نامگذاری ستاره ها بر چه اساسی است؟

در مطالعات ممکن است به داستان ها و افسانه هایی از دوران سامری ها، روم باستان و دیگر تمدن های اولیه بر بخوریم که در مورد نامگذاری ستارگان گفته شده

معرفی قدمگاه نیشابور

قدمگاه؛ محل سجده صاحب نظران

قدمگاه نام شهری در بیست و چهار کیلومتری نیشابور است، که حدیث گرانقدر سلسله الذهب در این مکان توسط امام رضا به گوش مردم رسیدند.

تاریخچه اختراع لباس در جهان

تاریخچه اختراع لباس | سیر تاریخی لباس | لباس انسان های اولیه چگونه بود | اختراع لباس یکی از بهره گیری های بشر از محیط بود.

آیا جنگ جهانی سوم در راه است؟

پیش بینی جنگ جهانی سوم | علائم و نشانه های آغاز جنگ جهانی سوم | کدام کشورها در سومین جنگ جهانی پیروز میشوند | خسارات و تلفات جنگ جهانی

عصر حجر چیست؟

عصر حجر زمانی به پایان رسید که انسان سنگ آهن را گداخت و از آن فلز به دست آورد، دام ها را رام کرد و در زمین دانه کاشت و کشاورزی کرد