کلیدواژه: محمد اشرف غنی

اظهارات تند «محقق» علیه اشرف غنی

«محمد محقق» معاون دوم ریاست اجرایی در واکنش به اظهارات دو روز پیش رییس جمهور غنی، اورا به اقدام کودتای نرم علیه قانون اساسی و مردم سالاری متهم کرده است.