کلیدواژه: محمد اشرف غنی

رزرو بلبورد های تبلیغاتی کابل به سود «غنی» تحت عنوان تجلیل از سالروز استقلال!

شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، با متهم کردن اشرف غنی به سوء‌استفاده از صلاحیت‌ها و امکانات دولتی، می‌گویند تمامی مکان‌های تبلیغاتی شهر کابل زیر نام تجلیل از استقلال کشور به سود غنی رزرو شده‌اند.

تیم انتخاباتی اشرف غنی

دولتی خدوم و ملتی ناسپاس؟!

چه کسی بیاد دارد در طول تاریخ افغانستان یک معاون به مجمع عمومی سازمان ملل برود و چنان استقبال باشکوهی از سخنرانی او بشود؟! همین ما را بس نیست؟!! دیگه چی می خواهیم؟!!