سرویس فناوری اطلاعات

پدر هوش مصنوعی: از کار خود پشیمانم

جفری هینتون، پدر هوش مصنوعی اعلام کرده که از کار خود در این راستا پشیمان است. او درباره خطرات فزاینده ناشی از قدرت هوش مصنوعی هشدار داده‌است.

گزارش یونیسف؛ محرومیت ۹۰ درصدی دختران جوان از اینترنت در کشور های فقیر

بر اساس گزارش جدید صندوق کودکان ملل متحد، یونیسف، که با تاکید بر نابرابری‌های آموزشی منتشر شده، حدود ۹۰ درصد از دختران نوجوان و زنان جوان در فقیرترین کشورهای جهان امکان استفاده از اینترنت را ندارند که رقمی بسیار بالاتر از محدودیت‌های مشابه برای پسران و مردان همسن در این کشورها است.