سرویس سیاست

القاعده حامیان خود را برای فراگیری آموزش‌های نظامی به افغانستان فراخواند

سیف‌العدل که گمان می‌رود رهبر کنونی القاعده باشد، در آخرین شماره جزوه‌های منتشرشده توسط رسانه مرکزی القاعده «السحاب» زیر عنوان «این غزه است: جنگ هستی است، نه جنگ مرزی»، از حامیان خود خواسته است تا برای فراگیری آموزش‌های نظامی به افغانستان زیر سلطه طالبان مهاجرت کنند.