سرویس سیاست

تاجیکستان: مخالف پیوستن افغانستان به سازمان شانگهای نیستیم

پس از اظهارات ضمیر کابلوف؛ نماینده ویژه روسیه برای افغانستان مبنی بر این که تاجیکستان مخالف پیوستن افغانستان به سازمان همکاری شانگهای است، مقام‌های تاجیکستانی این ادعا را رد کرده و گفته‌اند که دوشنبه هرگز با از سرگیری کار گروه تماس سازمان همکاری‌های شانگهای – افغانستان مخالف نبوده است.