سرویس سیاست

نماینده ایران در نشست فرمت مسکو: مشارکت همه اقوام افغانستان در حکومت فراگیر به نفع همه می باشد

نماینده‌ ویژه ریاست جمهوری و سرپرست سفارت ایران در کابل در سخنانی پنجمین نشست فرمت مسکو گفت: افغانستان ثروتمند و مردم غیور آن متحمل خسارات جبران ناپذیری شده اند، امروز قوه اشغالگر، ایالات متحده آمریکا و قوای هم پیمان آن در برابر همه مشکلاتی که با دخالت نابجای خود متوجه افغانستان و مردم شریف آن ساخته، سکوت اختیار کرده اند.